نمایش دادن همه 9 نتیجه

پروژکتور 18 وات Power LED

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 18 وات
 • وزن: 0/7 کیلوگرم
 • ابعاد: 4 × 17/5 × 14 سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن
 • رنگ لامپ: سفید | آفتابی | سبز | آبی | انبه ای | قرمز | بنفش | مولتی

پروژکتور 18 وات فلت Power LED

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 18 وات
 • وزن: 1/6 کیلوگرم
 • ابعاد: 3/5 × 26 × 22 سانتی‌متر
 • شار نور: 2160 لومن
 • رنگ لامپ: سفید | آفتابی | سبز | آبی | انبه ای | قرمز | بنفش | مولتی

پروژکتور 24 وات فلت Power LED

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 24 وات
 • وزن: 1.7 کیلوگرم
 • ابعاد: 3.5 × 26 × 22 سانتی‌متر
 • شار نور: 2880 لومن
 • رنگ لامپ: سفید | آفتابی | سبز | آبی | انبه ای | قرمز | بنفش | مولتی

پروژکتور 30 وات Power LED

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 30 وات
 • وزن: 1.4 کیلوگرم
 • ابعاد: 9.5 × 18 × 22.5 سانتی‌متر
 • شار نور: 3600 لومن
 • رنگ لامپ: سفید | آفتابی | سبز | آبی | انبه ای | قرمز | بنفش | مولتی

پروژکتور 36 وات فلت Power LED

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 36 وات
 • وزن: 1/8 کیلوگرم
 • ابعاد: 3/5 × 26 × 22 سانتی‌متر
 • شار نور: 4320 لومن
 • رنگ لامپ: سفید | آفتابی | سبز | آبی | انبه ای | قرمز | بنفش | مولتی

پروژکتور 48 وات Power LED

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 48 وات
 • وزن: 2.8 کیلوگرم
 • ابعاد: 12 × 23 × 28 سانتی‌متر
 • شار نور: 5760 لومن
 • رنگ لامپ: سفید | آفتابی | سبز | آبی | انبه ای | قرمز | بنفش | مولتی

پروژکتور 48 وات فلت Power LED

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 48 وات
 • وزن: 2 کیلوگرم
 • ابعاد: 3/5 × 26 × 22 سانتی‌متر
 • شار نور: 5760 لومن
 • رنگ لامپ: سفید | آفتابی | سبز | آبی | انبه ای | قرمز | بنفش | مولتی

پروژکتور 7 وات Power LED

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 7 وات
 • وزن: 0.21 کیلوگرم
 • ابعاد: 3 × 11 × 8.5 سانتی‌متر
 • شار نور: 720 لومن
 • رنگ لامپ: سفید | آفتابی | سبز | آبی | انبه ای | قرمز | بنفش | مولتی

پروژکتور 96 وات Power LED

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 96 وات
 • وزن: 5.5 کیلوگرم
 • ابعاد: 13 × 32 × 42.5 سانتی‌متر
 • شار نور: 11520 لومن
 • رنگ لامپ: سفید | آفتابی | سبز | آبی | انبه ای | قرمز | بنفش | مولتی