روشنایی صبا ترانس

پروژکتورهای خیابانی

تولید انواع پروژکتورهای خیابانی COB و SMD

پروژکتورهای خیابانی صبا ترانس

پروژکتور خیابانی SMD

پروژکتور خیابانی 50 وات SMD

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 50 وات
 • وزن: 3 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 39 سانتی‌متر
 • شار نور: 7000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی 100 وات SMD

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 100 وات
 • وزن: 4 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 52 سانتی‌متر
 • شار نور: 14000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

چراغ خیابانی 150 وات SMD

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 150 وات
 • وزن: 5 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 59 سانتی‌متر
 • شار نور: 21000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی اس ام دی 200 وات

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 200 وات
 • وزن: 6 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 68 سانتی‌متر
 • شار نور: 28000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

چراغ خیابانی 250 وات اس ام دی

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 250 وات
 • وزن: 7 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 79 سانتی‌متر
 • شار نور: 35000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی 300 وات SMD

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 300 وات
 • وزن: 8 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 87 سانتی‌متر
 • شار نور: 42000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی 50 وات SMD

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 50 وات
 • وزن: 3 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 39 سانتی‌متر
 • شار نور: 7000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی 100 وات SMD

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 100 وات
 • وزن: 4 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 52 سانتی‌متر
 • شار نور: 14000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

چراغ خیابانی 150 وات SMD

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 150 وات
 • وزن: 5 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 59 سانتی‌متر
 • شار نور: 21000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی اس ام دی 200 وات

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 200 وات
 • وزن: 6 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 68 سانتی‌متر
 • شار نور: 28000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

چراغ خیابانی 250 وات اس ام دی

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 250 وات
 • وزن: 7 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 79 سانتی‌متر
 • شار نور: 35000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی 300 وات SMD

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 300 وات
 • وزن: 8 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 87 سانتی‌متر
 • شار نور: 42000 لومن
 • نوع لامپ: SMD
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی COB

پروژکتور خیابانی 50 وات COB

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 50 وات
 • وزن: 1/1 کیلوگرم
 • ابعاد: 6 × 20 × 50 سانتی‌متر
 • شار نور: 6500 لومن
 • نوع لامپ: COB
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی 100 وات COB

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 100 وات
 • وزن: 2/2 کیلوگرم
 • ابعاد: 8× 29 × 72 سانتی‌متر
 • شار نور: 13000 لومن
 • نوع لامپ: COB
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

چراغ خیابانی 150 وات COB

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 150 وات
 • وزن: 3/1 کیلوگرم
 • ابعاد: 8× 32 × 85 سانتی‌متر
 • شار نور: 19500 لومن
 • نوع لامپ: COB
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی 200 وات COB

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 200 وات
 • وزن: 4/4 کیلوگرم
 • ابعاد: 8× 34 × 95 سانتی‌متر
 • شار نور: 26000 لومن
 • نوع لامپ: COB
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی COB

پروژکتور خیابانی 50 وات COB

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 50 وات
 • وزن: 1/1 کیلوگرم
 • ابعاد: 6 × 20 × 50 سانتی‌متر
 • شار نور: 6500 لومن
 • نوع لامپ: COB
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی 100 وات COB

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 100 وات
 • وزن: 2/2 کیلوگرم
 • ابعاد: 8× 29 × 72 سانتی‌متر
 • شار نور: 13000 لومن
 • نوع لامپ: COB
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

چراغ خیابانی 150 وات COB

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 150 وات
 • وزن: 3/1 کیلوگرم
 • ابعاد: 8× 32 × 85 سانتی‌متر
 • شار نور: 19500 لومن
 • نوع لامپ: COB
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی

پروژکتور خیابانی 200 وات COB

| 18 ماه گارانتی |
 • توان: 200 وات
 • وزن: 4/4 کیلوگرم
 • ابعاد: 8× 34 × 95 سانتی‌متر
 • شار نور: 26000 لومن
 • نوع لامپ: COB
 • رنگ بندی: سفید و آفتابی
Start typing to see posts you are looking for.