روشنایی صبا ترانس پیشرو در صنعت روشنایی ایران

روشنایی صباترانس

صنایع روشنایی صبا ترانس

پروژکتورهای خیابانی

تولید انواع پروژکتورهای خیابانی COB و SMD

پروژکتورهای خیابانی صبا ترانس

پروژکتور خیابانی SMD

پروژکتور خیابانی 100 وات SMD

 • توان: 100 وات
 • وزن: 4 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 52 سانتی‌متر
 • شار نور: 14000 لومن

پروژکتور خیابانی 150 وات SMD

 • توان: 150 وات
 • وزن: 5 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 59 سانتی‌متر
 • شار نور: 21000 لومن

پروژکتور خیابانی 200 وات SMD

 • توان: 200 وات
 • وزن: 6 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 68 سانتی‌متر
 • شار نور: 28000 لومن

پروژکتور خیابانی 250 وات SMD

 • توان: 250 وات
 • وزن: 7 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 79 سانتی‌متر
 • شار نور: 35000 لومن

پروژکتور خیابانی 300 وات SMD

 • توان: 300 وات
 • وزن: 8 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 87 سانتی‌متر
 • شار نور: 42000 لومن

پروژکتور خیابانی 100 وات SMD

 • توان: 100 وات
 • وزن: 4 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 52 سانتی‌متر
 • شار نور: 14000 لومن

پروژکتور خیابانی 150 وات SMD

 • توان: 150 وات
 • وزن: 5 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 59 سانتی‌متر
 • شار نور: 21000 لومن

پروژکتور خیابانی 200 وات SMD

 • توان: 200 وات
 • وزن: 6 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 68 سانتی‌متر
 • شار نور: 28000 لومن

پروژکتور خیابانی 250 وات SMD

 • توان: 250 وات
 • وزن: 7 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 79 سانتی‌متر
 • شار نور: 35000 لومن

پروژکتور خیابانی 300 وات SMD

 • توان: 300 وات
 • وزن: 8 کیلوگرم
 • ابعاد: 10 × 34 × 87 سانتی‌متر
 • شار نور: 42000 لومن

پروژکتور خیابانی COB

پروژکتور خیابانی 50 وات COB

 • توان: 50 وات
 • وزن: 1.1 کیلوگرم
 • ابعاد: 6 × 20 × 50 سانتی‌متر
 • شار نور: 6500 لومن

پروژکتور خیابانی 100 وات COB

 • توان: 100 وات
 • وزن: 2.2 کیلوگرم
 • ابعاد: 8 × 29 × 72 سانتی‌متر
 • شار نور: 13000 لومن

پروژکتور خیابانی 150 وات COB

 • توان: 150 وات
 • وزن: 3.1 کیلوگرم
 • ابعاد: 8 × 32 × 85 سانتی‌متر
 • شار نور: 19500 لومن

پروژکتور خیابانی 200 وات COB

 • توان: 200 وات
 • وزن: 4.2 کیلوگرم
 • ابعاد: 8 × 34 × 95 سانتی‌متر
 • شار نور: 26000 لومن

پروژکتور خیابانی COB

پروژکتور خیابانی 50 وات COB

 • توان: 50 وات
 • وزن: 1.1 کیلوگرم
 • ابعاد: 6 × 20 × 50 سانتی‌متر
 • شار نور: 6500 لومن

پروژکتور خیابانی 100 وات COB

 • توان: 100 وات
 • وزن: 2.2 کیلوگرم
 • ابعاد: 8 × 29 × 72 سانتی‌متر
 • شار نور: 13000 لومن

پروژکتور خیابانی 150 وات COB

 • توان: 150 وات
 • وزن: 3.1 کیلوگرم
 • ابعاد: 8 × 32 × 85 سانتی‌متر
 • شار نور: 19500 لومن

پروژکتور خیابانی 200 وات COB

 • توان: 200 وات
 • وزن: 4.2 کیلوگرم
 • ابعاد: 8 × 34 × 95 سانتی‌متر
 • شار نور: 26000 لومن
اسم محصول مورد نظرتان را بنویسید.