روشنایی صبا ترانس

چراغ دفنی

تولید کننده انواع چراغ‌های دفنی

چراغ‌های دفنی صباترانس

چراغ دفنی 1 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 1 وات
 • شار نوری: 120 لومن
 • ابعاد: 7/5×6/5 سانتی متر
 • قطر بیرونی: سانتی‌متر
 • قطر برش:  سانتی‌متر
 • عمق برش: سانتی متر
 • وزن: 0/25 کیلوگرم
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، بنفش و قرمز

چراغ دفنی 3 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 3 وات
 • شار نوری: 360 لومن
 • ابعاد: 8× ‍8 سانتی متر
 • قطر بیرونی: سانتی‌متر
 • قطر برش:  سانتی‌متر
 • عمق برش: سانتی متر
 • وزن: 0/5 کیلوگرم
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، بنفش و قرمز

چراغ دفنی 5 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 5 وات
 • شار نوری: 600 لومن
 • ابعاد: 9×10 سانتی متر
 • قطر بیرونی: سانتی‌متر
 • قطر برش:  سانتی‌متر
 • عمق برش: سانتی متر
 • وزن: 0/75 کیلوگرم
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، بنفش، قرمز

چراغ دفنی 12 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 12 وات
 • شار نوری: 1440 لومن
 • ابعاد: 9×18 سانتی متر
 • قطر بیرونی: سانتی‌متر
 • قطر برش:  سانتی‌متر
 • عمق برش: سانتی متر
 • وزن: 1/5 کیلوگرم
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، بنفش، قرمز و مولتی

چراغ دفنی 18 وات

| 12 ماه گارانتی |
 • توان: 18 وات
 • شار نوری: 2160 لومن
 • ابعاد: 9×20 سانتی متر
 • قطر بیرونی: سانتی‌متر
 • قطر برش:  سانتی‌متر
 • عمق برش: سانتی متر
 • وزن: 2 کیلوگرم
 • رنگ بندی: سفید، آفتابی، انبه‌ای، آبی، سبز، بنفش، قرمز و مولتی
Start typing to see posts you are looking for.